El que determina la direcció de la teva vida no és el que t‘ha passat sinó el que facis amb el que t’ha passat.

Rebecca Espasa