Curs presència i sintonia

DESENVOLUPAMENT DE LA COMPASSIÓ EN LA RELACIÓ TERAPÈUTICA.