Drogues i addiccions

El neurofeedback aplicat a les adiccions

 
L'addicció és una malaltia crònica del cervell caracteritzada per la cerca constant de substàncies addictives (OMS). El consum continu genera una disminució en els nivells dels receptors de dopamina, disminuint progressivament els efectes plaents de la droga, augmentant la tolerància a la mateixa i incrementant la necessitat de consumir més. S'ha observat que les persones que consumeixen substàncies mostren canvis a nivell cerebral. Per exemple, les persones que consumeixen alcohol tendeixen a mostrar disminució de les ones alfa i en els cocainomans s'aprecia una disminució de les ones delta i augment de les ones ràpides. Neteja
 
Amb el neurofeedback:  
Sempre a partir de l'estudi de cada cas i de l'activitat cerebral de cada pacient es poden aconseguir millores en el comportament i l'estat d'ànim, disminució de símptomes depressius i ansiosos, disminució del desig compulsiu de consum, millores en l'atenció, concentració i altres funcions executives, manteniment de l'abstinència, potenciació de la motivació i l'autoestima, disminució del tractament farmacològic (evitant que es puguin generar una nova addicció als medicaments).
Els millors resultats s'aconsegueixen combinant el neurofeedback amb la teràpia.
Go to top