Dificultats en l'aprenentatge

El neurofeedback aplicat al aprenentatge

 
Les dificultats de l'aprenentatge són un conjunt de símptomes i trastorns, principalment en el context escolar, que afecta la capacitat del nen per aprendre habilitats de lectura, escriptura, càlcul, comprensió lectora, llenguatge comprensiu, orientació, psicomotricitat, organització, sense veure's afectat el seu quocient intel·lectual.
 
Es diu que un nen té dificultats de l'aprenentatge quan presenta alteracions en un o més dels processos psicològics implicats en la comprensió, expressió, llenguatge oral, lectura, escriptura, càlcul, raonament, memòria o atenció, per exemple: dislèxia, disfemia, afàsia, disfasia, disgrafia, disortografia, dispraxia, TDAH, etc. Es veu afectada la velocitat amb la qual executen les tasques, la capacitat per analitzar i resoldre problemes. Els medicaments rares vegades tenen efecte positiu en les dificultats de l'aprenentatge.
 
El Neurofeedback treballa directament sobre les funcions cerebrals ajudant a solucionar els problemes comuns relacionats amb l'aprenentatge i el comportament. Els millors resultats es donen quan es combina amb treball psicopedagogic i terapèutic.
Go to top