Autisme

El neurofeedback aplicat als autisme

 
En els últims 50 anys s'ha observat una creixent prevalença mundial de l'autisme. D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut, a nivell d'estudis epidemiològics, es calcula que 1 de cada 160 nens es troben dins de l'espectre. No obstant això, en la clínica diària i en estudis controlats s'aprecia una major incidència. 
 
L'autisme en un trastorn del neurodesenvolupament, en el qual es manifesten símptomes com a hipersensibilitat auditiva o tàctil, dificultat en el llenguatge comprensiu i/o expressiu, dificultats en les relacions socials, intolerància als canvis (prefereixen les rutines), inatenció, entre uns altres. S'ha evidenciat que en el cervell de la persona amb autisme existeixen alteracions així com dificultat en la connexió entre els hemisferis cerebrals. El cervell funciona com una orquestra harmònica, quan hi ha un desequilibri es trenca l'harmonia, manifestant-se a través de diferents símptomes. Què podem fer per retornar-li l'harmonia al cervell?
 
El Neurofeedback és un entrenament de gimnàstica cerebral, no invasiu, que ajuda a les persones amb autisme a regular les seves ones cerebrals, establir millors connexions neuronals, la qual cosa al seu torn, les ajuda a processar millor la informació que prové del medi ambient i disminuir els símptomes. En altres paraules, els ajuda a autorregular el cervell i incrementar el seu benestar.
 
Beneficis del Neurofeedback en l'autisme:
Millora la capacitat socialitzar
Millora el llenguatge comprensiu i expressiu
Inicia i millora el joc simbòlic
Millora la comprensió i el seguiment d'instruccions
Millora la hipersensibilitat tàctil i auditiva
Millora l'atenció i la concentració
Millora la rigidesa 
Regula el somni

 

Go to top