Ansietat i estrès

El neurofeedback aplicat a la gestió emocional

 
Al llarg del temps s'ha incrementat la incidència de l'estrès i l'ansietat al món, afectant a homes, dones i nens. Les causes dels mateixos poden variar de persona en persona i en molts casos existeixen múltiples variables: genètica, ambientals, psicològiques, situacionals.
 
Els ritmes cerebrals de les persones que experimenten amb freqüència ansietat o estrès, poden veure's afectats tant per factors interns com a externs, provocant un desequilibri o desregulació, traduint-se aquests en símptomes com a sudoració, dificultat per concentrar-se, insomni, etc.
 
Si bé algunes respostes d'estrès o ansietat poden ser productives, no totes les persones les gestionen de la millor manera, la qual cosa comporta al fet que es vegin afectades en diferents àrees de les seves vida, com el treball, estudis, família, relacions interpersonals i de parella, etc.
 
El Neurofeedback, és un entrenament, no invasiu, que ajuda a la persona a autorregular les seves ones cerebrals, a través de la retroalimentació i el reforç positiu; disminuint i en alguns casos, eliminant els símptomes de l'estrès i l'ansietat, promovent el seu benestar general i la resistència a les situacions d'estrès ineludibles.
Go to top