Alt rendiment executiu

El neurofeedback aplicat als negocis

 
El Neurofeedback en l'àmbit empresarial i de les organitzacions pot ser utilitzat per a aquelles persones que necessiten millorar la seva resposta davant l'estrès, treballar sota pressió, disminuir l'ansietat, disminuir tensions musculars, incrementar la seva atenció i concentració, ser més assertius i prendre millors decisions, disminuir la impulsivitat i incrementar la paciència.
 
D'altra banda, pot facilitar la percepció auditiva pels quals es troben aprenent un nou idioma. El 60% de la variabilitat en l'aprenentatge d'un nou idioma es relaciona amb patrons cerebrals, l'altre 40% se li atorga a característiques fàcilment entrenables, com la motivació.

Neteja Ressalta les paraules desconegudes Utilitza les formes valencianes

Go to top