Alt rendiment acadèmic

El neurofeedback aplicat als estudis

 
El Neurofeedback és una eina que ajuda als nens i joves a incrementar el seu rendiment acadèmic, millorant les habilitats cognitives i els nivells d'atenció i concentració. Millora la capacitat de comprensió i adquisició de coneixements, la motivació, autoestima, habilitats socials i el processament de la informació
 
El Neurofeedback suposa la potenciació de funcions existents. Ajuda al fet que la persona utilitzi al màxim les seves capacitats mentals, aconseguint un nivell òptim. El Neurofeedback és un entrenament que està basat en el biofeedback, que busca que la persona sigui conscient del seu estat mental i aconsegueixi autorregular-ho i potenciar-ho. D'aquesta manera, el cervell s'exercita, construeix resistència i treballa a un nivell òptim facilitant el superaprenentatge. 
 
D'altra banda, el Neurofeedback disminueix l'estrès i reforça estats de tranquil·litat o alerta que el cervell necessita per exercir certes funcions. Aquest entrenament de gimnàstica cerebral, és un sistema d'aprenentatge,en el qual es reforcen ritmes alfa i theta, a través d'un programari i un exercici de visualització o meditació guiada, els quals tenen relació amb l'inconscient i es van a fixar quan la persona aquesta molt relaxada. Aquesta visualització és la base de l'alt rendiment en Neurofeedback.
 
Beneficis:
Incrementa la capacitat per memoritzar
Incrementa l'atenció i concentració
Disminueix l'estrès, l'ansietat i 
Incrementa la creativitat
 
Entrenament d'astronautes  i pilots elit de la NASA

 

Go to top