Neurofeedback

El Neurofeedback es fonamenta en les técniques de biofeedback però enfocat a que les persones aprenguin a regular el seu funcionament cortical per optimitzar el seu rendiment i focalitzar l’atenció d’una forma més eficaç.

Les tecniques de Neurobiofeedback són tècniques novedoses i cientificament aprovades de les que poden beneficiarse persones amb les sigüents dificultats: TDAH, epilepsia parcial, quadres d’estrès i angoixa, insomni, bruxisme, migranya i dolor crònic.

Com funciona el neurobiofeedback?

En las sessions d’entrenament el neuroterapeuta col.loca una serie de sensors a nivell cortical mitjançant els quals visualitza l’estat intern de la persona. A partir d’animacions óptiques en una pantalla d’ordinador, la persona entrena seguint les indicacions del terapeuta segons els objectius que s’hagi pactat amb el pacient.

Amb aquest entrenament es generen experiencies d’autoeficàcia i interocepció que ajuden a tenir un major control de la pròpia conducta i una regulació emocional més eficient en la vida real del pacient.

Llavors es busquen vies per a que aquestes millores es puguin transferir a la vida real. En el cas del tractament del TDAH es col.loquen els sensors a nivell corticals i l’entrenenament en atenció es fa emprant jocs atractius per tal de motivar el nen o la nena i així millorar la seva capacitat d’atenció. Després es farà la tranferencia a situacions com la de fer els deures escolars.

Aplicacions del neurofeedback

Go to top