La teràpia sensoriomotriu (TSM)

La simptomatologia clínica que provoca la cerca d’ajuda professional pot ser molt variada: estats depressius, ansietat, fòbies, problemes d’autoestima, pànic escènic, problemes socials, entre altres. Tots aquest símptomes, independentment de la càrrega genètica (discutible en cada cas), es fonamenten en l’experiència vital de la persona, situacions traumàtiques, dificultats familiars, circumstàncies que no van permetre que alguna part del nostre caràcter es desenvolupés i, enlloc d’això, es van crear defenses que després són problemàtiques. És a dir, hem d’anar a l’experiència que forma part de la persona per a entendre com s’ha construït el símptoma i quina funció té. L’experiència humana està constituïda per diferents modalitats sensorials (imatges, sons, olors, sabors sensacions físiques) i per tendències procedimentals corporals (sortir corrent, bloquejar-se, agredir,...) emocions (por, ràbia, alegria, impotència, pànic...) i cognicions (pensaments, creences). Tot això cada dia compta amb més investigació neurocientífica, i així es va comprenent com el cervell enregistra aquestes experiències vitals negatives i com, de vegades, han quedat atrapades, pendents de digerir, de processar. A l’Institut de Psicologia Espasa ens hem especialitzat en tècniques que incorporen aquests avenços per a abordar els problemes dels nostres pacients. La TSM és una d’aquestes tècniques.

La TSM treballa amb elements sensorials, cognitius, emocionals i intervencions físiques que connecten amb les memòries implícites i els efectes neurobiològics del trauma o quan no hi ha trauma, la ferida del cicle vital amb que es connecta el símptoma. S’utilitza l’experiència corporal com a porta d’entrada per a tractar el problema motiu de consulta. S’estudia com processa el cos la informació i la seva interrelació amb l’emoció i el significat cognitiu que se li atribueix.

Els elements que s’estudien de l’experiència del pacient són:

  • Cognició - Pensaments, interpretacions, estímuls, creences sobre un mateix, els altres i el món
  • Emoció - Emocions, sentiments, estats d’ànim
  • Cinc sentits- Vista, oïda, olfacte, tacte, gust
  • Moviment - Micromoviment i moviments més evidents. Voluntaris i involuntaris
  • Sensació corporal interna - Sensacions que es generen quan els diversos sistemes del cos supervisen i donen retroalimentació sobre estats interns.

La major part del comportament humà, ja sigui sa o patològic, es fonamenta en hàbits automàtics. La majoria de coses que fem no les hem de pensar. Els símptomes psicopatològics també apareixen automàticament. Aquestes memòries poden ser patrons adquirits en el temps; patrons de resposta del sistema nerviós autònom, hàbits físics i posturals, tendències afectives i esquemes corporals.

"Els pacients traumatitzats continuen l’acció, o millor dit, l’intent de l’acció, que va començar quan es van produir els fets i s’esgoten en intents perpetus" Janet

En la TSM s’ensenya el pacient a estudiar la interacció d’emocions, pensaments, sensacions corporals internes i moviment; a inhibir tendències d’acció procedimentals, relacionades amb el trauma i executar noves accions físiques, recursos somàtics, respostes adaptatives defensives i habilitats autoreguladores. Al canviar un tipus d’accions per unes altres més positives, els problemes motiu de consulta es van resolent. I canvien les emocions, les cognicions que les acompanyen.

Go to top