Biofeedback

El biofeedback és una tècnica d’autoregulació o autocontrol, és a dir és una tècnica que permet apendre a canviar l’activació fisològica amb l’objectiu de millorar la salut i/o el rendiment. Les emocions tenen uns correlats fisiològics, és a dir l’ansietat va acompanya de canvis en la taxa cardíaca, la humitat de la pell, la tensió muscular... Les técniques de biofeedback o bioretroalimentació fan possible que una persona prengui consciencia de funcions fisiològiques que en condicions normals no percep com la freqüència cardíaca, la pressió arterial, la conductancia de la pell... entre altres per aconseguir un control emocional.

Depenen del sistema fisiòlogic sobre el que es treballa, el biofeedback potser sobre:

 

  • Respostes del sistema nervios somátic fonamentalment a través del electriomiograma
  • Respostes del sistema nerivós autonom que incloue pressió arterial, frequencia cardiaca , temperatura i ph estomag entre altres.
  • Respostes del sistema nervios central, obtingudes mitjançant electroencefalograma, en que es registren els ritmes cerebrales

 

Las técnicas de biofeedback s’utilitzen amb molt bons resultats en problemes de salut com ansietat, insomni, quadres d’estrès, hipertensió, migranya....

Com funciona el biofeedback?

Es col.loquen sensors en alguna part del cos com ara els dits, per monitoritzar els parametres fisiologics que volem estudiar. Aquesta informació arriba a l’individu en forma d’estimuls visuals o auditius i aixi la persona sap com està la funció fisiològica que estem estudiant. Es pot emprar un escala graduada, una fila de llums que s’apaguen o s’encenen en funció de l’increment o decrement de la resposta fisològica. També de vegades s’utilitzen sons per donar aquesta informació.

Llavors la persona es entrenada a modificar els parametres i té informació al moment de com ho està fent. Amb aquestes tècniques el pacient pot modificar els seus estats orgànics i normalitzar el seu funcionament.

Go to top