Quan buscar ajuda professional?

consulta al psicologo

La majoria de persones que pateixen càncer no necessiten ajuda professional, cosa que no treu que pateixin moments de molta pressió emocional, i tenir habilitats i major coneixement sobre com manegar situacions difícils, sempre ajudarà. Però com dèiem, entre el 30-40% presenten quadres psicopatològics que sí que necessitaran tractament.

Les reaccions normals a les diferents notícies, tipus de tractaments, canvis biogràfics, etc. poden ser de plors, tristesa, ràbia, angoixa, cerca d’informació, negació.... Aquestes reaccions són normals i necessàries per a anar paint tot el que està passant.

Els elements clau per a diferenciar una reacció normal d’una que no ho és són la INTENSITAT de les reaccions, la seva DURACIÓ i FREQÜÈNCIA.

Les reaccions, quan són massa intenses, ocupen molta part del dia de la persona o es produeixen tot sovint, impedint continuar gaudint del que és important per a la persona i que encara té a l’abast. Llavors és quan cal buscar un professional.

Go to top