Psicooncologia. Què és?

flors

Quan una persona rep un diagnòstic de càncer, es troba en una situació totalment nova, inesperada, que provoca un grau important d’incertesa sobre el futur. Malauradament el càncer té una gran incidència en la població, cosa que facilita que qualsevol persona pugui tenir experiència d’haver vist o patit ben a prop aquesta malaltia en un familiar, amic, veí…Aquestes mateixes experiències poden afegir un grau important d’angoixa.

Moltes preguntes, poques respostes. A més, el que implica la malaltia i el tractament és una ruptura biogràfica. La persona pot patir importants canvis en l’entorn laboral, familiar, biològic, psicològic mentre duri el tractament o fins i tot després.

La psicooncologia és l’especialitat dins de la psicologia de la salut que s’ocupa d’atendre els pacients afectats per càncer i les seves famílies. Estudia les relacions entre variables biopsicosocials, l’inici i la progressió de la malaltia oncològica. En tot moment i en cada fase de la malaltia, els estressors poden ser diferents i totalment únics per a cada persona i família, i des de la psicooncologia s’ajuda a afrontar l’impacte emocional de la malaltia i del tractament per a millorar la qualitat de vida. I tot allò que minimitzi el patiment.

Segons diversos estudis, al voltant d’un 30-40% dels pacients que pateixen càncer tenen problemes psicopatològics; els més freqüent són quadres d’ansietat i de depressió i trastorns adaptatius en els que podem trobar tant simptomatologia ansiosa com depressiva.

També és molt comú els problemes en l’entorn familiar com ara dificultats de comunicació i de parella, dificultats sexuals, problemes d’autoestima i d’autoimatge, entre altres. L’ajust a la malaltia estarà molt condicionada, no només pel tipus de malaltia i de l’agressivitat del tractament, sinó també per la situació personal i familiar prèvia al diagnòstic.

La família »

Go to top