La Família

La família, especialment el cuidador principal del pacient, també pot tenir un grau de patiment clínicament significatiu i incertesa a l’hora d’entendre i acompanyar els diferents estats emocionals que es poden anar presentant i com comunicar-se obertament sobre aspectes delicats que poden posar sobre la taula la malaltia i el tractament. El paper de la família és important, atès que un bon suport familiar ajuda molt a una bona adaptació al fet d’estar malalt.

És bo que els familiars estiguin informats de què esperar en aquestes situacions i com manegar emocionalment els moments difícils.

Per altra banda, també cal cuidar dels familiars, doncs en situacions molt estressants o processos mòrbids molt llargs les persones s’esgoten i també poden aparèixer quadres d’ansietat o depressius que necessitin tractament professional.

Quan buscar ajuda professional? »

Go to top