Quan consultar?

Psicologia infancia

A més de consultar quan detectem un problema clar i greu, també és important detectar petites alteracions en els estats d’ànim, conducta, funcionament escolar i social. Especialment, després de canvis que han afectat la família (malalties, morts, canvis laborals, vivenda, divorcis…). D’aquesta manera, podem adreçar les dificultats més ràpidament evitant mals majors.

Altres vegades, el problema ja és més greu. En el llistat següent, trobaràs els principals trastorns que tractem:

Problemes més freqüents en salut mental infantil

 • Ansietat: fòbies, obsessions, crisis d’angoixa, etc.
 • Depressió
 • Trastorns del son: insomni, hipersòmnia.
 • Trastorns alimentaris: anorèxia, bulímia, menjar compulsivament, etc.
 • Trastorns de l’aprenentatge: inhibició cognitiva, fracàs escolar
 • Obesitat infantil
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
 • Trastorns conductuals
 • Trastorn de l’espectre autista (TEA) i estats psicòtics infantils. En aquests casos, un bon suport psicoterapèutic ajuda a millorar alguna simptomatologia i a desenvolupar aspectes fins on sigui possible. I reforçar els pares.
 • Trastorns del control d’esfínters: enuresi (pipi), encopresi (caca).
 • Atenció en els processos de dol (tant a la família com al nen directament i a l’escola)
 • Trauma psicològic . Els nens són resilients i responen bé a una intervenció al més aviat possible després del trauma i no fer res suposarà problemes més greus en el futur.
 • Trastorns de la conducta sexual
 • Trastorns de vinculació
 • Trastorns adaptatius
 • Trastorn de consum o diversos tipus d’addiccions a l’adolescència.

Alguns d’aquests trastorns, depenent de la seva gravetat, els podem derivar a altres dispositius més adequats.

En el cas dels trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, tenim un programa que combina el tractament psicològic al nen/a i el treball específic amb la família amb un programa d’entrenament amb tècniques de biofeedback, del que s’encarrega el pediatra. La combinació d’aquests dos abordatges està donant molt bon resultats.

Diversos estudis mostren que les tècniques de biofeedback han aconseguit millores significatives en l’atenció i el control d’impulsos.

La nostra forma de treballar és combinar els programes psicoterapèutics que han resultat eficaços amb noves tècniques que aporten un notable valor afegit.


Prevenció i promoció de la salut »

Go to top