Prevenció i promoció de la salut

Psicologia infancia

La comprensió sobre la salut del nounat, fins i tot de la vida del fetus en gestació i de com es desenvolupa el cervell d’un nadó en els primers anys de vida, ha avançat molt. De la mateixa manera que la majoria de dones fa el curs de preparació al part, llegeix sobre les diferents fases de l’embaràs i es cuida perquè tot vagi bé, és també tan o més important preparar-se per a satisfer adequadament les necessitats biopsicosocials del nadó. Això serà la base de la seva futura personalitat.

Per això oferim a nivell individual en forma de xerrades:

  • Assessorament en pautes bàsiques per a oferir una relació vincular segura que fomenti el benestar del nadó i el desenvolupament adequat.
  • Acompanyament i assessorament sobre les necessitats del lactant com la nutrició, son, estimulació, comunicació, etc.
  • Assessorament en factors de risc, factors de protecció i detecció de signes d’alarma en edat pediàtrica (motricitat, cognició, comunicació i sociabilitat).
  • Assessorament del lactant difícil i el nadó prematur i detecció precoç de possibles complicacions futures.
  • La importància del joc en el nen/a en la prevenció i promoció de la seva salut mental.
  • Massatge infantil en el treball del vincle materno-filial i la formació de l’esquema corporal (servei individualitzat i grups).
  • Assessorament previ en separacions i divorcis.
  • Assessorament en infants adoptats sobre l’establiment del vincle amb els pares adoptants i adaptació de l’infant a la nova realitat.

Amb la detecció i tractament dels problemes es vol evitar que s’estructurin patologies més greus i complexes.

Una salut mental precària a la infància s’ha associat amb una major taxa de malaltia mental en l’edat adulta, menor nivell de feina i d’ingressos, problemes emocionals, parentals, entre altres.

Go to top