Infància i adolescència. Què fem?

Psicologia infancia

Què defineix el nostre servei?


El servei d’atenció psicològica al nen i a l’adolescent del nostre centre es caracteritza per un abordatge biopsicosocial en el que els diferents especialistes treballem en equip per a oferir una atenció integral i de qualitat. A més de psicòlegs infantils, comptem amb pediatra.

Estem especialitzats en els problemes que sorgeixen en les etapes que van dels 0-21 anys. És a dir, des de lactants, primera infància, etapes que van dels 6 als 12 anys, quan ja es tenen conductes preadolescents, com també tota l’adolescència amb les dificultats d’adaptació que sovint es poden viure i que angoixen molt, tant l’adolescent com la família.

Per a fer un resum dels principals objectius del servei, diríem que treballem tant des de l’àmbit de la promoció de la salut, fent un assessorament i prevenció de trastorns psicopatològics, com en el tractament de trastorns ja declarats. En la nostra visió, donem importància bàsica a ajudar a desenvolupar habilitats i actituds que afavoreixin el correcte desenvolupament psicològic, intel·lectual i emocional de l’infant/adolescent, dotar els pares d’habilitats per a acompanyar els seus fills i fer-los més forts, i col·laborar amb l’escola. Tot això, no només enforteix els nens i nenes, sinó que actua com a prevenció de problemes futurs.

Una consulta a temps pot canviar un destí


Quan consultar? »

Go to top