Gloria Sánchez i Fernández

Gloria Sánchez i Fernández
Psicòloga adults i nens

Sóc psicòloga llicenciada per la Universitat de Barcelona. Els estudis de postgrau que he realitzat han estat sobre Teràpia Psicoanalítica amb Nens i Adolescents i en Intervenció en Atenció Precoç a la Infància i a la Família. Paral·lelament a la meva formació com a psicòloga en l’àmbit clínic, vaig graduar-me en Infermeria enfocant-me cap a l’atenció a la salut pediàtrica.

La reflexió sobre la pràctica clínica diària com a principal eina de treball m’ha permès comprendre que la salut, el benestar i el comportament adaptatiu de l’individu resulten de la capacitat de deslliurar-nos del patiment. I per això vaig decidir ampliar el meu abordatge terapèutic amb el mètode d’EMDR, junt amb d'altres tècniques innovadores que estimulen els mecanismes de curació inherents a cada persona, afavorint l’equilibri i la resolució d’experiències emocionals perturbadores.

Go to top